ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Changia Sun 1924 (trilobite)

Trilobita - Asaphida - Ptychaspididae

PaleoDB taxon number: 19909

Synonym: Quadraticephalus Sun 1925 (taxon 20165)

Parent taxon: Ptychaspididae according to P. A. Jell and J. M. Adrain 2002

Sister taxa: Alborsella, Coreanocephalus, Euptychaspis, Idiomesus, Imlerella, Kathleenella, Keithia, Keithiella, Macronoda, Plectrella, Promesus, Proricephalus, Ptychaspis, Sunwaptia, Wilcoxaspis

Subtaxa: Changia chinensis

View classification

Type: Changia chinensis

Ecology: fast-moving low-level epifaunal deposit feeder