ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kanoshia Harrington 1957 (trilobite)

Trilobita - Pliomeridae

Full reference: H. J. Harrington. 1957. Notes on new genera of Pliomeridae (Trilobita). Journal of Paleontology 31(4):811-812

Parent taxon: Pliomeridae according to P. A. Jell and J. M. Adrain 2003

Sister taxa: Anapliomera, Benedettia, Colobinion, Cybelopsinae, Encrinurella, Evropeites, Guizhoupliomerops, Hintzeia, Obliteraspis, Ovalocephalus, Parapliomera, Perissopliomera, Placoparia, Pliomera, Pliomerella, Pliomeridius, Pliomerina, Pliomerops, Protopliomerella, Protopliomerops, Pseudomera, Quinquecosta, Rossaspis, Tesselacauda

Subtaxa: Kanoshia depressus, Kanoshia kanoshensis, Kanoshia reticulata

View classification

Type: Pseudomera kanoshensis

Ecology: fast-moving low-level epifaunal carnivore