ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Family Gobiidae Bonaparte 1832 (goby)

Osteichthyes - Acanthomorphata

PaleoDB taxon number: 252928

Parent taxon: Gobioidei according to R. Betancur-R et al. 2013

Sister taxa: Gobius microcephalus, Microdesmidae

Subtaxa: Aboma, Deltentosteus, Gobius, Knipowitschia, Lesueurigobius, Neogobius, Pomatoschistus, Ponticola

View classification

Ecology: nektonic omnivore