ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pomatoschistus Gill 1864 (goby)

Osteichthyes - Acanthomorphata - Gobiidae

PaleoDB taxon number: 332801

Parent taxon: Gobiidae according to A. Bratishko et al. 2015

Sister taxa: Aboma, Deltentosteus, Gobius, Knipowitschia, Lesueurigobius, Neogobius, Ponticola

Subtaxa: Pomatoschistus bunyatovi

View classification

Ecology: nektonic omnivore