ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ptychodus Agassiz 1837 (elasmobranch)