ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Thoosuchus Efremov 1940 (tetrapod)