ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Diprotodontidae Gill 1872 (diprotodont marsupial)

Osteichthyes - Diprotodontia

Synonym: Chronozoon De Vis 1883 [nomen dubium]

Parent taxon: Phascolomyoidea according to R. I. Pocock 1921

Sister taxon: Phascolomyidae

Subtaxa: Bematherium, Brachalletes, Diprotodon, Euowenia, Euryzygoma, Koalemus, Kolopsis, Kolopsoides, Meniscolophus, Nototherium, Plaisiodon, Pyramios, Raemeotherium, Sthenmerus, Zygomaturinae

View classification

Ecology: scansorial omnivore