ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Dakotallomys Tedrow and Korth 1999 (mountain beaver)

Osteichthyes - Rodentia - Aplodontidae

PaleoDB taxon number: 41456

Full reference: A. R. Tedrow and W. W. Korth. 1999. Dakotallomys (Rodentia, Aplodontidae) a replacement name for Dakotamys Tedrow and Korth, 1997, non Dakotamys Eaton, 1995. Paludicola 2(3):257

Parent taxon: Aplodontidae according to A. R. Tedrow and W. W. Korth 1999

Sister taxa: Altasciurus, Ameniscomys, Ansomyinae, Aplodontia, Brachygaulus, Leptoromys, Liodontia, Lophallomys, Meniscomyinae, Niglarodon, Ninamys, Oligopetes, Paracitellus, Plesispermophilus, Prosciurinae, Prosciurus, Pseudaplodon, Sciurodon, Sewelleladon, Tardontia, Trigonomys

Subtaxa: Dakotallomys lillegraveni, Dakotallomys pelycomyoides

View classification

Ecology: scansorial insectivore