ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kyasuchus Efimov and Leshchinskiy 2000 (crocodilian)

Reptilia - Loricata - Shartegosuchidae

PaleoDB taxon number: 67718

Full reference: M. B. Efimov and S. V. Leshchinskiy. 2000. [First discovery of a fossil crocodile skull in Siberia]. In A.V. Komarov (ed.), Materialy regionalanoj konferencii geologov Sibiri, Dalshchnego Vostoka i Severo‚ íVostoka Rossii. Gala Press, Tomsk 2:361-363

Parent taxon: Shartegosuchidae according to J. M. Clark 2011

Sister taxa: Adzhosuchus, Fruitachampsa, Hsisosuchus, Nominosuchus, Shartegosuchus

Subtaxa: Kyasuchus saevi

View classification

Type: Kyasuchus saevi

Ecology: carnivore