ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aristoceras Ruzhencev 1950 (ammonite)