ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Abrytasites Nikolov and Brekoviski 1969 (ammonite)