ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Perplexisaurus Tatarinov 1997 (therapsid)

Osteichthyes - Therapsida - Ictidosuchidae

PaleoDB taxon number: 196700

Synonym: Chlynovia Tatarinov 2000 (taxon 362021)

Full reference: L. P. Tatarinov. 1997. Noviy skalopozavr (Reptilia, Theriodonta) s neobychnoy sensornoy sistemoy iz verkhney Permy Kirovskoy Oblasty [New scaloposaur (Reptilia, Theriodonta) with an unusual sensory system, from the Upper Permian of the Kirov Region]. Paleontologicheskii Zhurnal 1997(6):88-95

Parent taxon: Perplexisauridae according to M. F. Ivakhnenko 2011

Sister taxa: none

Subtaxa: Perplexisaurus foveatus, Perplexisaurus lepusculus

View classification

Ecology: