ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Propliopithecus Schlosser 1911 (monkey)

Osteichthyes - Primates - Propliopithecidae

PaleoDB taxon number: 40888

Synonyms: Aeolopithecus Simons 1965 (no. 40890), Moeripithecus Schlosser 1910 (no. 145159)

Parent taxon: Propliopithecidae according to E. L. Simons et al. 1987

Sister taxa: Aegyptopithecus, Oligopithecus

Subtaxa: Propliopithecus ankeli, Propliopithecus chirobates, Propliopithecus haeckeli

View classification

Type: Propliopithecus haeckeli

Ecology: scansorial insectivore