ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Oriostomatidae Koken 1896 (snail)

Gastropoda - Euomphalina

PaleoDB taxon number: 56950

Parent taxon: Oriostomatoidea according to P. Bouchet et al. 2005

Sister taxon: Tubinidae

Subtaxa: Australonema, Beraunia, Cyclospongia, Didymalgia, Dohmella, Gemininodosa, Hecetastoma, Lineata, Morphotropis, Omphalonema, Oriomphalus, Oriostoma, Tophicola, Tubogyra

View classification

Type: Oriostoma

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder