ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Streptelasma Hall 1847 (horn coral)

Anthozoa - Stauriida - Streptelasmatidae

PaleoDB taxon number: 5951

Synonyms: Brachyelasma Lang et al. 1940 (no. 85561), Dybowskia Wedekind 1927 (no. 300402), Streptoplasma Hall 1847 (no. 111034)

Parent taxon: Streptelasmatinae according to R. J. Elias 1985

Sister taxa: Aknisophyllum, Altaiophyllum, Archaeozaphrentis, Asthenophyllum, Axiphoria, Axolasma, Bighornia, Bowenelasma, Briantelasma, Deiracorallium, Densigrewingkia, Densiphrentis, Densiphyllum, Eurogrewingkia, Fosselasma, Grewingkia, Kaljolasma, Kenophyllum, Kionelasma, Leolasma, Lobocorallium, Ogilvilasma, Parabrachyelasma, Paramplexoides, Pterophrentis, Pycnactoides, Rectigrewingkia, Rhegmaphyllum, Salvadorea, Siphonolasma, Triplophyllum, Ullernelasma

Subtaxa: Brachyelasma concava, Brachyelasma cylindricum, Brachyelasma duncani, Brachyelasma estonica, Brachyelasma estonicum, Brachyelasma fervida, Brachyelasma radiata, Streptelasma (Grewingkia), Streptelasma (Kenophyllum), Streptelasma (Streptelasma), Streptelasma bystrowi, Streptelasma collucata, Streptelasma compactum, Streptelasma complanata, Streptelasma concamerata, Streptelasma concavum, Streptelasma corniculum, Streptelasma curvatum, Streptelasma cylindricum, Streptelasma cyrtum, Streptelasma dispandum, Streptelasma divaricans, Streptelasma duncani, Streptelasma eccentricum, Streptelasma fevida, Streptelasma hiumica, Streptelasma linnarssoni, Streptelasma luminosa, Streptelasma medioseptatum, Streptelasma oanduensis, Streptelasma ostrogothicum, Streptelasma prima, Streptelasma primum, Streptelasma rectum, Streptelasma rostrata, Streptelasma solida, Streptelasma undulata

View classification

Type: Streptelasma corniculum

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder