ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Rhiphaeoceras Ruzhentsev and Shimanskiy 1954 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida - Rhiphaeoceratidae

PaleoDB taxon number: 13288

Full reference: V. E. Ruzhentsev and V. N. Shimanskiy. 1954. Nizhnepermskie svernutye i sognutye Nautiloidei yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 50:1-150

Parent taxon: Rhiphaeoceratidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Pararhiphaeoceras, Rhiphaeonautilus, Sholakoceras

Subtaxa: Rhiphaeoceras humile, Rhiphaeoceras venustum

View classification

Type: Rhiphaeoceras venustum

Ecology: nektobenthic carnivore