ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Alurites Ruzhencev and Bogoslovskaya 1975 (ammonite)