ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kaltanochorista Martynova 1958 (scorpionfly)

Insecta - Mecoptera - Kaltanidae

PaleoDB taxon number: 136719

Full reference: O. M. Martynova. 1958. Novye nasekomye iz Permskikh i Mezozoiskikh otlozhenii SSSR [=New insects from the Permian and Mesozoic deposits of the USSR]. Materialy po Osnovam Paleontologii 2:69-94

Parent taxon: Kaltanidae according to V. G. Novokshonov 1997

Sister taxa: Altajopanorpa, Cyclopterina, Cyclorista, Kamochorista, Megachorista, Moravochorista, Pinnachorista, Pseudochorista, Tomiochorista

Subtaxa: Kaltanochorista grjasevi

View classification

Type: Kaltanochorista grjasevi

Ecology: