ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Euroceras Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Glaphyritidae

PaleoDB taxon number: 13711

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1971. Namurskiy etap v evolyutsii ammonoidey. Rannenamyurskie ammonoidei. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 133:1-382

Parent taxon: Stenoglaphyritinae according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxa: Aclistoceras, Clistoceras, Kardailites, Paraschartymites, Physematites, Rhadinites, Schartymites, Stenoglaphyrites, Subitoceras

Subtaxa: Euroceras ellipsoidale

View classification

Ecology: fast-moving nektonic carnivore