ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Tectiretites Ruzhencev and Bogoslovskaya 1975 (ammonite)