ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Spathoxyela Rasnitsyn 1969 (sawfly)

Insecta - Hymenoptera - Xyelidae

PaleoDB taxon number: 139515

Full reference: A. P. Rasnitsyn. 1969. Proiskhozhdenie i evolyutsiya nizshikh pereponchatokrylykh. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 123:1-196

Parent taxon: Xyelini according to A. Rasnitsyn 1982

Sister taxa: Aequixyela, Cathayxyela, Enneoxyela, Eoxyela, Xyela, Xyelisca, Yanoxyela

Subtaxa: Spathoxyela fossilis, Spathoxyela pinicola

View classification

Ecology: