ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Brancoceras Steinmann 1881 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonitida - Brancoceratidae

PaleoDB taxon number: 14644

Synonym: Hystacoceras Hyatt 1900 [objective synonym] (taxon 185098)

Parent taxon: Brancoceratinae according to W. J. Kennedy 2004

Sister taxa: Cantabrigites, Erioliceras, Hysteroceras, Neokentroceras, Parabrancoceras

Subtaxa: Brancoceras (Brancoceras), Brancoceras euzebioi

View classification

Type: Ammonites senequieri

Ecology: fast-moving nektonic carnivore