ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Smithocycloides Boczarowski 2001

Cyclocystoidea - Apycnodiscidae

PaleoDB taxon number: 163066

Full reference: A. Boczarowski. 2001. Isolated sclerites of Devonian non−pelmatozoan echinoderms. Palaeontologia Polonica 59:3-220

Parent taxon: Apycnodiscidae according to A. Boczarowski 2001

Sister taxa: Apparatocycloides, Brutocycloides, Chimaerocycloides, Concavocycloides, Linguacycloides, Neocyclocystoides, Paradoxocycloides, Platycycloides

Subtaxa: Smithocycloides paulii

View classification

Type: Smithocycloides paulii

Ecology: stationary low-level epifaunal