ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Sojanoscytina Martynov 1933 (true bug)

Insecta - Hemiptera - Archescytinidae

PaleoDB taxon number: 198415

Synonym: Ivascytina Martynov 1933 (taxon 271112)

Full reference: A. V. Martynov. 1933. On the Permian family Archescytinidae (Homoptera) and its relationships. Bulletin de l'Academie des sciences de l'URSS, Leningrad 1933:883-894

Parent taxon: Archescytinidae according to E. E. Becker-Migdisova 1960

Sister taxa: Archescytina, Arroyoscyta, Austroscytina, Bekkerscytina, Eoscytina, Kaltanaphis, Kaltanoscytina, Lepidoscytina, Lithoscytina, Maripsocus, Paleoscytina, Parapermopsylla, Permocephalus, Permopsylla, Permopsyllopsis, Permothrips, Protopincombea, Sarbaloscytina, Tshekardaella

Subtaxa: Sojanoscytina difficilis, Sojanoscytina grandis, Sojanoscytina ivagorae, Sojanoscytina minor, Sojanoscytina ramosa

View classification

Ecology: