ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Platypeltoides Pribyl 1949 (trilobite)

Trilobita - Asaphida - Nileidae

PaleoDB taxon number: 20124

Synonym: Platypeltis Callaway 1877 [replaced name] (taxon 155758)

Parent taxon: Nileidae according to P. A. Jell and J. M. Adrain 2003

Sister taxa: Aocaspis, Barrandia, Berkutaspis, Borthaspidella, Homalopteon, Illaenopsis, Kodymaspis, Neopsilocephalina, Nileidae stenorhachis, Nileus, Parabarrandia, Peraspis, Petrbokia, Poronileus, Psilocephalinella, Symphysurina, Symphysurus, Varvia

Subtaxa: Platypeltis serialis, Platypeltoides (Troedssonia)

View classification

Ecology: fast-moving low-level epifaunal deposit feeder