ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Asiaparamys Nessov 1987 (rodent)

Osteichthyes - Rodentia - Paramyidae

PaleoDB taxon number: 203041

Full reference: L. A. Nessov. 1987. Rezultaty poiskov i issledovaniya Melovykh i Rannepaleogenovykh mlekopitayushikh na territorii SSSR [Results of searches and investigations of Cretaceous and early Paleogene mammals in the territory of the USSR]. Ezhegodnik Vzezoyuznaya Paleontologicheskiy Obshchevstvo 30:199-218

Parent taxon: Paramyidae according to L. A. Nessov 1987

Sister taxa: Corbarimys, Reithroparamyinae, Taishanomys

Subtaxa: Asiaparamys shevyrevae

View classification

Type: Asiaparamys shevyrevae

Ecology: scansorial insectivore