ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Coptoclavella Ponomarenko 1980 (beetle)

Insecta - Coleoptera - Coptoclavidae

PaleoDB taxon number: 216123

Full reference: A. G. Ponomarenko. 1980. Novye vidy zhukov mestonakhozhdeniya Manlay. Rannemelovoe Ozero Manlay, Sovmestnaya Sovetsko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya Trudy 13:52-56

Parent taxon: Coptoclaviscinae according to A. G. Ponomarenko 2014

Sister taxa: Coptoclavisca, Stargelytron

Subtaxa: Coptoclavella elegans, Coptoclavella inexpecta, Coptoclavella jurassica, Coptoclavella minor, Coptoclavella purbeckensis, Coptoclavella striata, Coptoclavella vittata

View classification

Type: Coptoclavella elegans

Ecology: