ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cretacallis Shaposhnikov 1979 (aphid)

Insecta - Hemiptera - Aphididae

PaleoDB taxon number: 223075

Full reference: G. K. Shaposhnikov. 1979. Oligomerizatsiya, polymerizatsiya i uporyadochenie morfologicheskikh struktur v evolyutsii tley (Homoptera, Aphidinea). Entomologicheskoe Obozrenie 58:716-741

Parent taxon: Aphididae according to C. Favret 2012

Sister taxa: none

Subtaxa: Cretacallis polysensoria

View classification

Type: Cretacallis polysensoria

Ecology: