ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Baisepesthoneura Blagoderov 1998 (fungus gnat)

Insecta - Diptera - Mycetophilidae

PaleoDB taxon number: 229937

Full reference: V. A. Blagoderov. 1998. Fungus Gnats of the tribes Gnoristini and Leiini (Diptera, Mycetophilidae) from the Early Cretaceous of Transbaikalia. Paleontological Journal 32(1):54-59

Parent taxon: Leiini according to V. A. Blagoderov 1998

Sister taxa: Aphrastomyia, Disparoleia, Docosia, Ectrepesthoneura, Hemolia, Izleiina, Lecadonileia, Metaleia, Nedocosia, Palaeothoracotropis, Prodocosia, Proleia, Proneoglaphyroptera, Pronovakia, Protragoneura, Temaleia, Zeliinia

Subtaxa: Baisepesthoneura mesozoica

View classification

Type: Baisepesthoneura mesozoica

Ecology: