ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Zarzia Zaitzev 1986 (snipe fly)

Insecta - Diptera - Rhagionidae

PaleoDB taxon number: 261147

Full reference: V. F. Zaitzev. 1986. Novye vidy iskopaemykh melovykh mukh-zhuzhzhal i obzor paleontologicheskikh dannykh po sem. Bombyliidae (Diptera). Entomologicheskoe Obozrenie 65:815-825

Parent taxon: Rhagionidae according to N. L. Evenhuis and D. J. Greathead 1999

Sister taxa: Palaeostratiomyia, Xylomyia

Subtaxa: Zarzia zherichini

View classification

Type: Zarzia zherichini

Ecology: