ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Brachelodes Yablokov-Khnzorian 1961 (marsh beetle)

Insecta - Coleoptera - Scirtidae

PaleoDB taxon number: 293724

Full reference: S. M. Yablokov-Khnzorian. 1961. Predstaviteli semeystva Helodidae (Coleoptera) iz baltiyskogo yantarya. Paleontologicheskii Zhurnal 1961(1):108-116

Parent taxon: Microcarini according to S. M. Yablokov-Khnzorian 1961

Sister taxa: none

Subtaxa: Brachelodes motschulskyi

View classification

Type: Brachelodes motschulskyi

Ecology: