ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ghilarovites Kasparyan 1988 (ichneumon wasp)

Insecta - Hymenoptera - Ichneumonidae

PaleoDB taxon number: 326340

Full reference: D. R. Kasparyan. 1988. Novye taksony ikhnevmonoidnykh naezdnikov sem. Paxylommatidae (Hymenoptera, Ichneumonoidea) iz Baltijskogo yantarya. Trudy Vsesoiuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 70:125-131

Parent taxon: Hybrizoninae according to V. I. Tolkanitz and E. E. Perkovsky 2015

Sister taxa: Astigmaton, Tobiasitini, Paxylobembra

Subtaxa: Ghilarovites tarsatorius

View classification

Type: Ghilarovites tarsatorius

Ecology: