ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aphia Risso 1826 (perch-like fish)

Osteichthyes - Perciformes

PaleoDB taxon number: 35940

Parent taxon: Perciformes according to J. J. Sepkoski 2002

Sister taxa: Acanthonotus, Acanthuroidei, Acentrogobius, Alectis, Alepes, Aluvarus, Ammodytoidei, Amphiperca, Amphistichus, Anarhichas, Anarrhichthys, Apogonoides, Apolectus, Apsilus, Aramichthys, Argyrosomus, Ariomma, Avitolabrax, Avitoluvarus, Bairdiella, Beaumontoperca, Bembrops, Bilinia, Blabe, Blennius, Bodianus, Boops, Brachydeuterus, Brama, Branchiostegidae, Branchiostegus, Brotulidae, Burtinia, Calamus, Callionymus, Callyodon, Carangodidae, Chaeturichthys, Chanda, Cheilinus, Clinus, Cockerellites, Coryphopterus, Cottioidei, Cottopsis, Crenidens, Crenidens, Cristigerina, Ctenodentex, Ctenosciaena, Cubiceps, Cymatogaster, Damalichthys, Dapaloides, Deltentosteus, Diaphyodus, Dipterichthys, Ductoridae, Emmelichthys, Eocottidae, Eoluvarus, Eoserranus, Eothyrsites, Epigonus, Epinnula, Exallias, Exelliidae, Gazza, Gempylus, Gerres, Glaucosoma, Haliophis, Hemerocoetes, Hypacanthus, Hyperoglyphe, Hyperoplus, Hyperprosopon, Ioscion, Isacia, Isurichthys, Kuhlia, Kushlukiidae, Kyphosus, Labrisomus, Labroidea, Labroidei, Lactarius, Landanichthys, Latidae, Lepidogobius, Leptoscopus, Lethops, Libotonius, Lithognathus, Liza, Lonchistium, Luvarus, Lycodopsis, Lyconectes, Maccullochella, Matarchia, Menticirrhus, Mioplosus, Mugiloidei, Neanthias, Nebris, Neoscombrops, Notothenioidei, Oblada, Odonteobolca, Opisthomyzon, Oplegnathus, Orthopristis, Ostracoberyx, Oxyjulis, Palaeoperca, Paracalamus, Parapercis, Paraplatax, Parapristipoma, Parapygaeus, Pararhenanoperca, Parasphyraena, Pasaichthys, Pempheris, Pennahia, Pentacerotidae, Pentanemus, Pentaprion, Percalates, Percoidei, Percophidae, Phanerodon, Phosphichthys, Pimelometopon, Pinichthys, Pirskenius, Plagioholocentrus, Platycephalidae, Platylates, Plectorhinchus, Polydactylus, Priacanthopsis, Propercarinidae, Propygidium, Proserranus, Psenes, Pseudoscarus, Pseudoscopelus, Quasicichla, Quasimullidae, Rachycentron, Repropcidae, Rexea, Rhacochilus, Rhenanoperca, Robertanniidae, Roncador, Sargus, Scarus, Scomberoides, Scombroidei, Scombrops, Scombrosphyraena, Scorpaenoidei, Selar, Seriphus, Serranoidei, Sillaginodes, Sillago, Sparisoma, Sphenocephalus, Sphyraenoidei, Sphyraenops, Stromateoidei, Stromateus, Synagrops, Tetragonurus, Tetrapterus, Thyrsitocephalus, Trachinidae, Trachinoidei, Trichiuroidei, Triglidae, Tripterygion, Tungtingichthys, Verilus, Wangia, Xiphioidei, Zoarces

Subtaxa: Aphia djafarovae

View classification

Ecology: nektonic carnivore