ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kayentatherium Kermack 1982 (therapsid)

Osteichthyes - Therapsida - Tritylodontidae

PaleoDB taxon number: 39213

Synonym: Nearctylodon Lewis 1986 (taxon 252752)

Full reference: D. M. Kermack. 1982. A new tritylodontid from the Kayenta formation of Arizona. Zoological Journal of the Linnean Society 76:1-17

Parent taxon: Tritylodontidae according to G. E. Lewis 1986

Sister taxa: Archaeodon, Bienotherium, Bienotheroides, Bocatherium, Chalepotherium, Dianzhongia, Dinnebitodon, Lufengia, Montirictus, Nuurtherium, Oligokyphus, Polistodon, Shartegodon, Stereognathus, Tritylodon, Tritylodontoides, Yuanotherium, Yunnanodon

Subtaxa: Kayentatherium wellesi

View classification

Type: Kayentatherium wellesi

Ecology: