ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Telicomys Kraglievich 1926 (caviomorph)

Mammalia - Glires - Dinomyidae

PaleoDB taxon number: 42097

Full reference: L. Kraglievich. 1926. Los grandes roedores terciarios de la Argentina y sus relaciones con ciertos géneros pleistocenos de las Antillas. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires 34:121-135

Parent taxon: Dinomyidae according to M. C. McKenna and S. K. Bell 1997

Sister taxa: Branisamys, Briaromys, Carlesia, Colpostemma, Diaphoromys, Dinomys, Doellomys, Drytomomys, Eumegamyinae, Eumegamys, Eumegamysops, Eusigmomys, Ferigolomys, Gyriabrus, Josephoartigasia, Olenopsis, Paranamys, Pentastylodon, Pentastylomys, Potamarchinae, Protomegamys, Pseudosigmomys, Rusconia, Scleromys, Simplimus, Telodontomys, Tetrastylomys

Subtaxa: Telicomys amazonensis, Telicomys giganteus

View classification

Type: Tetrastylus giganteus

Ecology: scansorial insectivore