ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Sulimskia Reumer 1984 (red-toothed shrew)

Osteichthyes - Placentalia - Soricidae

PaleoDB taxon number: 54389

Parent taxon: Blarinini according to B. Rzebik-Kowalska 1990

Sister taxa: Adeloblarina, Blarina, Blarinoides, Cryptotis, Mafia, Peisorex, Shikamainosorex

Subtaxa: Sulimskia kretzoii, Sulimskia ziegleri

View classification

Type: Sorex kretzoii

Ecology: scansorial insectivore