ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kungejophyllum Sultanbekova 1971 (horn coral)

Anthozoa - Stauriida - Mucophyllidae

PaleoDB taxon number: 5567

Full reference: Z. S. Sultanbekova. 1971. Novyy rod rugoz Kungejophyllum iz llandoveriyskikh otlozheniy khr. Chingiz (vostochnyy Kazakhstan) [A new rugose coral genus, Kungejophyllum, from Llandoverian deposits of the Chingiz range, eastern Kazakhstan]. in Rugozy i stromatoporoidei paleozoya SSSR [Paleozoic Rugosa and Stromatoporoidea of the USSR], Papers of II Allunion Symposium on fossil corals of the USSR (2)28-32

Parent taxon: Mucophyllidae according to D. Hill 1981

Sister taxa: Briantia, Mucophyllum, Pseudamplexophyllum, Pseudamplexus, Pseudotryplasma, Stylopleura

Subtaxa: Kungejophyllum ajagusensis

View classification

Type: Kungejophyllum ajagusensis

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder