ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Chelodes Davidson and King 1874 (chiton)

Polyplacophora - Paleoloricata - Mattheviidae

PaleoDB taxon number: 8027

Synonyms: Eochelodes (no. 8029), Praecanthochiton Bergenhayn 1960 (no. 8038), Preacanthochiton Bergenhayn 1960 (no. 171591)

Parent taxon: Mattheviidae according to J., Jr. Pojeta et al. 2010

Sister taxa: Calceochiton, Eukteanochiton, Hemithecella, Matthevia, Robustum, Spicuchelodes

Subtaxa: Chelodes actinis, Chelodes bergmani, Chelodes cooperi, Chelodes whitehousei

View classification

Ecology: facultatively mobile epifaunal grazer